Επικοινωνία / Contact

 


Contact Ashtanga Yoga Thessaloniki

Βαλαωρίτου 20, 6ος όρ.

54625 Θεσσαλονίκη

Valaoritou 20, 6th floor
54625 Thessaloniki

επικοινωνείτε απαραίτητα προηγουμένως για κράτηση θέσης
κατά προτίμηση
μέσω email: ashtangayogathessaloniki@gmail.com αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και τυχόν εμπειρία.
Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, καλείτε 12:30-14:00,
+30 6936524761    

 

Contact Ashtanga Yoga Greece

 

 

http://www.ashtanga.com/html/europe.html