Εργαστήρια Εμβάθυνσης

με τη Νατάσα Συμεωνίδου

abhyāsa-vairāgya-ābhyāṁ

tan-nirodhaḥ

Patanjali yoga sutras

“Η κατάσταση του γιόγκα εδραιώνεται μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στην σταθερή πρακτική και τη μη προσκόλληση, για  μακρύ χρονικό διάστημα”.

Στα μαθήματά μας υποστηρίζουμε πάντα την ενεργητική διαδικασία της μάθησης, μαθαίνοντας σταδιακά το τι, πώς και γιατί, με κατάλληλες εξατομικευμένες επεξηγήσεις και προσαρμογές, μακριά από δογματισμούς και σε αντίθεση με την παθητική ομαδική εκτέλεση οδηγιών και χορογραφημένων ακολουθιών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε σειρά εργαστηρίων workshop για ασκούμενους που νιώθουν την ανάγκη να εμβαθύνουν στην πρακτική τους.

Περιλαμβάνονται ενότητες με θεωρία, φιλοσοφία και πρακτική (asana, pranayama), καλλιεργώντας το έδαφος για γόνιμη αναζήτηση κι εξέλιξη μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης, με γνώση, υπευθυνότητα, συνέπεια και συνέχεια.

Τα εργαστήρια αυτά αποτελoύν πολύτιμα διαδραστικά εργαλεία μαθητείας και κατανόησης σε κάθε επίπεδο κι επιπλέον μια πολύ καλή βάση για όσους σκέφτονται να προχωρήσουν και στο μονοπάτι της διδασκαλίας κάποια στιγμή.

yoga yackΑφορούν επίσης και όσους έχουν ήδη κάνει κάποια βασική εκπαίδευση δασκάλων και αποτελούν αναγνωρισμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση από την Yoga Alliance στην κατηγορία “continuing education” (για όσους ενδιαφέρονται, δίνεται αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης).

Το πιο σημαντικό βέβαια στοιχείο είναι η ευκαιρία που δίνεται στους συμμετέχοντες και σε βάθος χρόνου, να αποκτούν ουσιαστική βιωματική εμπειρία και να έχουν το περιθώριο της εμβάθυνσης κι εμπέδωσης, καθώς γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της μάθησης ούτε αρχίζει, ούτε σταματά σε ένα εκπαιδευτικό, σε περιορισμένο χρόνο και με συμμετέχοντες ασκούμενους με συχνά πολύ μικρή εμπειρία.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέσω email: ashtangayogathessaloniki@gmail.com